آخرین مطالب
تربیت فرزند صالح چیست؟

تربیت فرزند صالح چیست؟

تربیت فرزند صالح چیست؟ تربیت فرزند یکی از مسائل مهم است که اکثر خانواده‌ها درگیر آن هستند. آرزوی همه پدران و مادران تربیت فرزند صالح (شایسته و موفق) است. حالا واقعا تربیت فرزند صالح چیست؟ تربیت فرزند صالح (شایسته و موفق) چه ویژگی‌هایی دارد؟ تربیت فرزند صالح (شایسته و موفق) آن است که فرزند تمام ویژگی‌های مثبت جسمی، روحی و معنوی را داشته باشد. ویژگی‌های جسمی مانند رشد مناسب، بهداشت، تغذیه سالم، مغز سالم … ؛ ویژگی‌های روحی مانند آرامش، اعتماد به نفس، عزت نفس، مسئولیت‌پذیری و … ؛ ویژگی‌های معنوی هم مانند اعتقادات، ارزشها و اخلاقیات است. فرزندان، برای موفق شدن در آینده باید مهارت‌های زیادی فرا بگیرند تا بتوانند مسئولیت مهم زندگی‌شان را برعهده بگیرند. زندگی موفق، ارتباطات فردی […]

1 2 3