تمام مطالب دسته بندی : محصولات
کتاب «چگونه در خانه‌های کوچک فرزندان بزرگ‌منش تربیت کنیم؟ + راه‌کارهای علمی و کاربردی تربیت فرزندان موفق»

کتاب «چگونه در خانه‌های کوچک فرزندان بزرگ‌منش تربیت کنیم؟ + راه‌کارهای علمی و کاربردی تربیت فرزندان موفق»

نسل کنونی پدران و مادران کشور ما، در شیوه‌ تربیت فرزندان، در برزخ عجیبی گیر افتاده‌اند! در نسل‌های قبلی به‌راحتی از روش‌های سنتی استفاده می‌کردند و خانواده و جامعه هم می‌پذیرفتند؛ ولی نسل امروزی روش‌های سنتی را منسوخ می‌دانند و دنبال روش‌های امروزی و متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی هستند. از طرفی، روش‌های به‌روز را هم نمی‌دانند؛ روش‌های بیگانه شرقی و غربی هم بومی نیستند و تقلید صرف از آنها با اصول فرهنگی و دینی ما نمی‌سازد.
بنابراین لازم است که ما با مطالعه و تحقیق جدیدترین روشهای شرقی و غربی و ذخایر فرهنگ ایرانی اسلامی و باز تولید آنها متناسب با پیشرفتهای امروزی، بهترین روش‌های تربیت فرزندان را پیشنهاد بدهیم. این کتاب در راستای همین دغدغه نگاشته شده است.